Info om Ottenborg webbservice:

Ottenborg webbservice startades som enskild firma 1 juni 2006 och består idagsläget utav Erik Ottengren. Erik har arbetat som webbutvecklare sedan 2000.

Ambitionen är nu att etablera Ottenborg webbservice som en gedigen och professionell webbservice som innefattar all typ av webbutveckling och produktion. Allt ifrån hemsidor för företag och privatpersoner till hela webbplatser med intranät och databaskopplingar.